W jaki sposób zarejestrować program?

W jaki sposób zarejestrować program?

Program WinRar można zarejestrować na dwa sposoby: Pierwszym sposobem jest zapisanie pliku rarreg.rar po zainstalowaniu programu. Można to zrobić w dowolnym miejscu. Gdy zapiszemy plik, należy go uruchomić klikając na niego dwukrotnie. Po naszych kliknięciach program zostanie otworzony i jednocześnie zarejestrowany. Drugim sposobem jest zainstalowanie programu i podobnie jak w punkcie pierwszym zapisanie pliku. W kolejnym etapie klikamy dwukrotnie myszką,a następnie wybieramy opcję, która nazywa się „Wypakuj pliki”. W tym momencie w otwartym oknie powinniśmy wybrać katalog instalacji programu. Przy kolejnym uruchomieniu WinRar, będzie on widniał już jako zarejestrowany.

Read More

Jak odzyskać hasło?

Jak odzyskać hasło?

Komu z nas nie zdarzyło się zapomnieć hasła. Jest to szczególnie duży problem w przypadku starszych archiwów, do których wracamy po dłuższym czasie. W przypadku programu WinRar jedyną metodą na odzyskanie hasła i uzyskanie dostępu do pliku jest testowanie wszystkich kombinacji znaków. Jeśli nie uda nam się przypomnieć zapomnianego hasła, nie będziemy w stanie uzyskać dostępu do zaszyfrowanych plików. Jaki jest maksymalny rozmiar archiwum? Często pytacie nas o maksymalny rozmiar archiwum. Odpowiadając na Wasze wątpliwości: – Maksymalny rozmiar archiwum RAR wynosi 8,589,934,591 GB – Maksymalny rozmiar archiwum ZIP wynosi 2…

Read More

Komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku” – co oznacza?

Komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku” – co oznacza?

Jeśli na twoim ekranie pojawia się komunikat o błędzie CRS z adnotacją, że plik jest uszkodzony, oznacza to, że doszło do uszkodzenia danych plików. Jeśli do uszkodzenia pliku doszło po jego utworzeniu w programie, jest szansa na naprawę pliku. Musi on jednak posiadać „recovery record”. Dane naprawcze nie pomogą natomiast wtedy, kiedy na etapie tworzenia doszło do uszkodzenia pliku archiwum. Jeśli nie wiemy co może być przyczyną uszkodzenia pliku, warto skorzystać z funkcji „napraw w odniesieniu do tego pliku”.

Read More

Kompresowanie plików

Kompresowanie plików

WinRAR obsługuje dwa rodzaje archiwów w czasie kompresowania, jednak warto wiedzieć, że wypakowanie program umożliwia aż w 14 formatach – LZH, ARJ, jak również TAR, GZ, ACE, BZ2 oraz CAB UUE, JAR, a także Z archiwa, ISO i 7Z. W celu skompresowania, musimy zaznaczyć pliki, które chcemy spakować. Kolejnym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy – ukażą nam się wtedy różne opcje – my wybieramy „Dodaj do archiwum„. Wtedy możemy wybrać nazwę dla swojego skompresowanego pliku, jednak musimy pamiętać, aby wybrać nazwę taką, która nie powieli się z innymi plikami….

Read More

Zmiana języka

Zmiana języka

Aby zmienić opcję językową w wersji międzynarodowej programu WinRAR dla U3, należy uruchomić program. W kolejnym kroku, już po uruchomieniu trzeba nacisnąć prawym klawiszem myszki na ikonę programu WinRAR dla U3. Później należy z podmenu języków, wybrać odpowiadający nam język. Jeśli zamkniemy aplikację i ponownym jej uruchomieniu nowe ustawienia językowe zostaną aktywowane i wynikiem tej operacji będzie uruchamianie się WinRAR dla U3 w wersji językowej, która została przez nas ustawiona.

Read More

Dzielenie plików

Dzielenie plików

Zdarzają się sytuacje, w których nawet spakowany plik okazuje się zbyt duży. Rozwiązaniem problemu możne okazać się podzieleni pliku. Pierwszym krokiem jest przygotowanie folderu, w którym powinny znaleźć się dane do spakowania i podziału na kolejne mniejsze części. Folder klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybieramy „Dodaj do archiwum„. Na naszym komputerze pojawi się okno dialogowe, które pozwoli na określenie dokładnych parametrów woluminów. Operację zatwierdzamy przyciskiem OK.

Read More

Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików musimy rozpocząć od uruchomienia programu WinRAR (klikamy dwukrotnie na ikonę). W oknie programu zostanie wyświetlona lista plików i folderów przeznaczonych do zarchiwizowania. Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest zaznaczenie plików, które chcemy zarchiwizować. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób – klikamy myszką i przytrzymujemy przycisk Shift lub stosujemy kombinację klawiszy Shitt+strzałki. W górnym oknie programu klikamy „Dodaj„, a następnie wybieramy opcję „Dodaj pliki do archiwum w menu poleceń„. W kolejnym kroku musimy określić nazwę archiwum, możemy wybrać własną nazwę lub zaakceptować domyślnie zaproponowaną nazwę. Swój wybór potwierdzamy…

Read More

Rozpakowywanie pliku ZIP

Rozpakowywanie pliku ZIP

Kompresję plików stosuje się po to, by pliki zajmowały mniej miejsca na dysku, a także, po to by szybciej przesyłać duże pliki. Aby wypakować plik ZIP, pierwsza rzeczą, która należy zrobić jest uruchomianie programu WinRAR. Następnie należy zaznaczyć pliki, które chcemy rozpakować, po tej czynności należy nacisnąć przycisk „Wypakuj do” i wybrać miejsce docelowe pliku. Operację tą możemy cofnąć wciskając przycisk „Anuluj”. O zakończeniu procesu zostaniemy poinformowani poprzez wyskakujące okienko, podobnie o ewentualnych błędach – pojawi się okno z informacją o tym iż dysk może być niekompletny lub uszkodzony.

Read More

Rozpakowywanie pliku RAR

Rozpakowywanie pliku RAR

Zastosowanie rozszerzenia RAR w plikach służy temu, by przechowywać duże pliki na dyskach czy serwerach, ale przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości miejsca – pliki zostają skompresowane do jak najmniejszej postaci. W celu rozpakowania pliku oznaczonego rozszerzeniem RAR, należy uruchomić program WinRAR. Po uruchomieniu programu, zaznaczmy plik, który chcemy rozpakować i prawym przyciskiem myszy klikamy „Wypakuj do”. Wtedy ukazuje nam się możliwość określenia lokalizacji pliku docelowego. Mamy możliwość kontrolowania całego procesu. Jednak możemy zminimalizować okno i korzystać z innych programów. Program poinformuje nas o zakończeniu operacji.

Read More