Próba unieważnienia prywatyzacji PKP Energetyka

Próba unieważnienia prywatyzacji PKP Energetyka

Niedawno do sądu okręgowego w Warszawie został złożony pozew przeciwko PKP Energetyka Holding o stwierdzenie nieważności transakcji dotyczącej prywatyzacji firmy. a) Decyzję o podjęciu tego typu działań podjął zarząd spółki PKP za wiedzą obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. b) Aktualnie PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKO PLK, oprócz tego firma zajmuje się również utrzymaniem, a także modernizacją urządzeń elektrycznych.

Read More