Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików musimy rozpocząć od uruchomienia programu WinRAR (klikamy dwukrotnie na ikonę). W oknie programu zostanie wyświetlona lista plików i folderów przeznaczonych do zarchiwizowania. Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest zaznaczenie plików, które chcemy zarchiwizować. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób – klikamy myszką i przytrzymujemy przycisk Shift lub stosujemy kombinację klawiszy Shitt+strzałki. W górnym oknie programu klikamy „Dodaj„, a następnie wybieramy opcję „Dodaj pliki do archiwum w menu poleceń„.

W kolejnym kroku musimy określić nazwę archiwum, możemy wybrać własną nazwę lub zaakceptować domyślnie zaproponowaną nazwę. Swój wybór potwierdzamy przyciskiem OK.

Bez kategorii