Kompresowanie plików

Kompresowanie plików

WinRAR obsługuje dwa rodzaje archiwów w czasie kompresowania, jednak warto wiedzieć, że wypakowanie program umożliwia aż w 14 formatach – LZH, ARJ, jak również TAR, GZ, ACE, BZ2 oraz CAB UUE, JAR, a także Z archiwa, ISO i 7Z. W celu skompresowania, musimy zaznaczyć pliki, które chcemy spakować. Kolejnym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy – ukażą nam się wtedy różne opcje – my wybieramy „Dodaj do archiwum„. Wtedy możemy wybrać nazwę dla swojego skompresowanego pliku, jednak musimy pamiętać, aby wybrać nazwę taką, która nie powieli się z innymi plikami….

Read More
Bez kategorii

Zmiana języka

Zmiana języka

Aby zmienić opcję językową w wersji międzynarodowej programu WinRAR dla U3, należy uruchomić program. W kolejnym kroku, już po uruchomieniu trzeba nacisnąć prawym klawiszem myszki na ikonę programu WinRAR dla U3. Później należy z podmenu języków, wybrać odpowiadający nam język. Jeśli zamkniemy aplikację i ponownym jej uruchomieniu nowe ustawienia językowe zostaną aktywowane i wynikiem tej operacji będzie uruchamianie się WinRAR dla U3 w wersji językowej, która została przez nas ustawiona.

Read More
Bez kategorii

Dzielenie plików

Dzielenie plików

Zdarzają się sytuacje, w których nawet spakowany plik okazuje się zbyt duży. Rozwiązaniem problemu możne okazać się podzieleni pliku. Pierwszym krokiem jest przygotowanie folderu, w którym powinny znaleźć się dane do spakowania i podziału na kolejne mniejsze części. Folder klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybieramy „Dodaj do archiwum„. Na naszym komputerze pojawi się okno dialogowe, które pozwoli na określenie dokładnych parametrów woluminów. Operację zatwierdzamy przyciskiem OK.

Read More
Bez kategorii

Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików

Archiwizowanie plików musimy rozpocząć od uruchomienia programu WinRAR (klikamy dwukrotnie na ikonę). W oknie programu zostanie wyświetlona lista plików i folderów przeznaczonych do zarchiwizowania. Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić jest zaznaczenie plików, które chcemy zarchiwizować. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób – klikamy myszką i przytrzymujemy przycisk Shift lub stosujemy kombinację klawiszy Shitt+strzałki. W górnym oknie programu klikamy „Dodaj„, a następnie wybieramy opcję „Dodaj pliki do archiwum w menu poleceń„. W kolejnym kroku musimy określić nazwę archiwum, możemy wybrać własną nazwę lub zaakceptować domyślnie zaproponowaną nazwę. Swój wybór potwierdzamy…

Read More
Bez kategorii