Rozpakowywanie pliku ZIP

Rozpakowywanie pliku ZIP

Kompresję plików stosuje się po to, by pliki zajmowały mniej miejsca na dysku, a także, po to by szybciej przesyłać duże pliki. Aby wypakować plik ZIP, pierwsza rzeczą, która należy zrobić jest uruchomianie programu WinRAR. Następnie należy zaznaczyć pliki, które chcemy rozpakować, po tej czynności należy nacisnąć przycisk „Wypakuj do” i wybrać miejsce docelowe pliku. Operację tą możemy cofnąć wciskając przycisk „Anuluj”. O zakończeniu procesu zostaniemy poinformowani poprzez wyskakujące okienko, podobnie o ewentualnych błędach – pojawi się okno z informacją o tym iż dysk może być niekompletny lub uszkodzony.

Read More
Bez kategorii

Rozpakowywanie pliku RAR

Rozpakowywanie pliku RAR

Zastosowanie rozszerzenia RAR w plikach służy temu, by przechowywać duże pliki na dyskach czy serwerach, ale przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości miejsca – pliki zostają skompresowane do jak najmniejszej postaci. W celu rozpakowania pliku oznaczonego rozszerzeniem RAR, należy uruchomić program WinRAR. Po uruchomieniu programu, zaznaczmy plik, który chcemy rozpakować i prawym przyciskiem myszy klikamy „Wypakuj do”. Wtedy ukazuje nam się możliwość określenia lokalizacji pliku docelowego. Mamy możliwość kontrolowania całego procesu. Jednak możemy zminimalizować okno i korzystać z innych programów. Program poinformuje nas o zakończeniu operacji.

Read More
Bez kategorii

Rozpakowywanie plików przy użyciu WinRar

Rozpakowywanie plików przy użyciu WinRar

Jeśli chcemy rozpakować pliki przy użyciu programu WinRAR przede wszystkim należy otworzyć dany plik w programie WinRAR. Można to zrobić w bardzo prosty sposób – przeciągamy ikonę archiwum do okna programu. Po tej czynności zostanie wyświetlona zawartość pliku. W dalszej kolejności zaznaczymy pliki, które chcemy rozpakować. Aby to zrobić, można zastosować kombinację Shift+strzałki lub Shift+prawy klawisz myszy. Następnie należy kliknąć „Wypakuj to” (przycisk jest w górnej części okna). Możemy obserwować postępy tego procesu. Minimalizacja okienka pozwoli na prace w innych programach. O zakończeniu rozpakowania zostaniemy poinformowani poprzez wyskakujące okienko z…

Read More
Bez kategorii