Dzielenie plików

Zdarzają się sytuacje, w których nawet spakowany plik okazuje się zbyt duży. Rozwiązaniem problemu możne okazać się podzieleni pliku. Pierwszym krokiem jest przygotowanie folderu, w którym powinny znaleźć się dane do spakowania i podziału na kolejne mniejsze części. Folder klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybieramy „Dodaj do archiwum„.

Na naszym komputerze pojawi się okno dialogowe, które pozwoli na określenie dokładnych parametrów woluminów. Operację zatwierdzamy przyciskiem OK.

Bez kategorii