Próba unieważnienia prywatyzacji PKP Energetyka

Niedawno do sądu okręgowego w Warszawie został złożony pozew przeciwko PKP Energetyka Holding o stwierdzenie nieważności transakcji dotyczącej prywatyzacji firmy.

a) Decyzję o podjęciu tego typu działań podjął zarząd spółki PKP za wiedzą obecnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

b) Aktualnie PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKO PLK, oprócz tego firma zajmuje się również utrzymaniem, a także modernizacją urządzeń elektrycznych.

Bez kategorii