Rozpakowywanie plików przy użyciu WinRar

Jeśli chcemy rozpakować pliki przy użyciu programu WinRAR przede wszystkim należy otworzyć dany plik w programie WinRAR. Można to zrobić w bardzo prosty sposób – przeciągamy ikonę archiwum do okna programu. Po tej czynności zostanie wyświetlona zawartość pliku. W dalszej kolejności zaznaczymy pliki, które chcemy rozpakować. Aby to zrobić, można zastosować kombinację Shift+strzałki lub Shift+prawy klawisz myszy. Następnie należy kliknąć „Wypakuj to” (przycisk jest w górnej części okna). Możemy obserwować postępy tego procesu. Minimalizacja okienka pozwoli na prace w innych programach. O zakończeniu rozpakowania zostaniemy poinformowani poprzez wyskakujące okienko z informacją o zakończeniu procesu.

Ważne!

Wcześniej musimy sprawdzić, czy program WinRAR nie wyświetla innych wpisów z archiwum.

Bez kategorii