Rozpakowywanie pliku ZIP

Kompresję plików stosuje się po to, by pliki zajmowały mniej miejsca na dysku, a także, po to by szybciej przesyłać duże pliki. Aby wypakować plik ZIP, pierwsza rzeczą, która należy zrobić jest uruchomianie programu WinRAR. Następnie należy zaznaczyć pliki, które chcemy rozpakować, po tej czynności należy nacisnąć przycisk „Wypakuj do” i wybrać miejsce docelowe pliku.

Operację tą możemy cofnąć wciskając przycisk „Anuluj”. O zakończeniu procesu zostaniemy poinformowani poprzez wyskakujące okienko, podobnie o ewentualnych błędach – pojawi się okno z informacją o tym iż dysk może być niekompletny lub uszkodzony.

Bez kategorii