Zmiana języka

Aby zmienić opcję językową w wersji międzynarodowej programu WinRAR dla U3, należy uruchomić program. W kolejnym kroku, już po uruchomieniu trzeba nacisnąć prawym klawiszem myszki na ikonę programu WinRAR dla U3. Później należy z podmenu języków, wybrać odpowiadający nam język. Jeśli zamkniemy aplikację i ponownym jej uruchomieniu nowe ustawienia językowe zostaną aktywowane i wynikiem tej operacji będzie uruchamianie się WinRAR dla U3 w wersji językowej, która została przez nas ustawiona.

Bez kategorii